แจ้งระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการแข่งขันโปรแกรม paint (กิจกรรมเรียนร่วม)

เป็นระบบปฏิบัติการ windows7  ทุกประเภทที่ทำการแข่งขัน