กิจกรรมเรียนร่วม ได้มีการเปลี่ยนแปลงตารางแข่งขันใหม่ โดยมีการแข่งขันเฉพาะ วันที่ 7 - 8 ธ.ค. 2558 ทั้งวันที่ และ เวลาบางรายการ(เพื่อความเหมาะสม ) ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขัน ได้ตรวจสอบตารางการแข่งขันใหม่ ด้วยครับ