แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน "การประกวดภาพยนตร์สั้น" ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 

 

จัดส่งผลงานการแข่งขัน จำนวน 5 ชุด บรรจุใส่ซองกันกระแทก

ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือแบบ EMS 

 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พ.ย.58 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

หากส่งเกินกำหนดทางคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาตัดคะแนนตามความเหมาะสม

 

กรุณาส่งมาที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ตำบลกังแอน

อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

32140

 

ติดต่อสอบถามผู้ประสานงานศูนย์แข่งขันฯ

นางสาวธิดาลักษณ์  ทวี

โทร.089-1969249