โรงแรม รีสอร์ท และหน่วยงานราชการที่อนุญาตให้พัก

สำหรับผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การเข่งขัน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอิสาน ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 7-9 ธันวาคม 2558

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

       โรงแรม รีสอร์ท อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ชื่อ

จำนวน

ห้อง/หลัง

เบอร์โทรศัพท์

ระยะทางจากที่พัก ถึง

ที่แข่งขัน (โดยประมาณ)

สิ่งอำนวยความสะดวก
พลายนครินทร์ 4 093-5622998 500 ม. แอร์   ทีวี ตู้เย็น wifi   น้ำอุ่น
ชวนฝันเฮ้าส์ 24

092-3462748,

044-561134

1 กม. แอร์   ทีวี ตู้เย็น wifi   น้ำอุ่น
จามจุรีรีสอร์ท 21 044-560289 600 ม. แอร์   ทีวี ตู้เย็น wifi   น้ำอุ่น
ลีลาวดี 10 087 0172 111 700 ม. แอร์   ทีวี ตู้เย็น wifi   น้ำอุ่น
ห้องพัก   99 15 044-561786 600 ม. แอร์   ทีวี ตู้เย็น wifi   น้ำอุ่น

รายชื่อหน่วยงานราชการ / โรงเรียน และผู้ประสานงาน สถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

โรงเรียน ชื่อผู้ประสานงาน ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

จำนวนรับ

ผู้เข้าพัก

ต่อวัน

ระยะทาง

จากที่พัก

ถึงที่แข่งขัน

ลักษณะที่พัก
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

นายแสน แหวนวงศ์

นางสาวพนมพร แก้วใส

นายเก่งกานต์ แก่นดี

ผอ.

รอง ผอ.

ครู

081-9764637

086-4650330

089-9468228 ,

089-2806518

300 คน/

20 ห้อง

-

ห้องเรียน

จำนวน 30 ห้อง

ขนาด 8 * 8 เมตร

โรงเรียนยางวิทยาคาร นายบุญศักดิ์ บุญจุง ผอ. 098-1196375

60 คน/

4 ห้อง

10 กม.

ห้องเรียน

จำนวน 4 ห้อง

ขนาด 8 * 8 เมตร

โรงเรียนบ้านศรีตะวัน นายจำลอง รัตนาวิวัฒน์ ผอ. 081-3935809

30 คน/

3 ห้อง

7 กม.

ห้องเรียน

จำนวน 3 ห้อง

ขนาด 8 * 8 เมตร

โรงเรียนบ้านอนันต์ นายประณีต ไชยสุวรรณ ผอ. 081-9767812

30 คน/

3 ห้อง

4 กม.

ห้องเรียน

จำนวน 3 ห้อง

ขนาด 8 * 8 เมตร

ห้องโถง ห้องประชุม

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม นายนิเวศ เนินทอง ผอ. 084-8312220

60 คน/

4 ห้อง

14 กม.

ห้องเรียน

จำนวน 4 ห้อง

ขนาด 8 * 8 เมตร

โรงเรียนบ้านหนองขวาว นายมนตรี ทองขอน ผอ. 085-4183567

30 คน/

3 ห้อง

3 กม.

ห้องเรียน

จำนวน 3 ห้อง

ขนาด 8 * 8 เมตร

โรงเรียนบ้านระเวียง นายประคองศักดิ์ โอษฐ์งาม ผอ. 081-9555177

30 คน/

3 ห้อง

3 กม.

ห้องเรียน

จำนวน 3 ห้อง

ขนาด 8 * 8 เมตร

โรงเรียนแงงกวง นางสาววะสุภัทร ดีระเมียด ผอ. 084-8310544

30 คน/

3 ห้อง

1.5 กม.

ห้องเรียน

จำนวน 3 ห้อง

ขนาด 8 * 8 เมตร

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ นายบุญโสม ดีเลิศ ผอ. 081-7256634

30 คน/

3 ห้อง

1 กม.

ห้องเรียน

จำนวน 3 ห้อง

ขนาด 8 * 8 เมตร

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา นายสมศักดิ์ บุญโต ผอ. 089-8447634

200 คน/

20 ห้อง

18 กม.

ห้องเรียน

จำนวน 3 ห้อง

ขนาด 8 * 8 เมตร

ห้องโถง ห้องประชุม

วัดใหม่ศรีวิหารเจริญ นายเก่งกานต์ แก่นดี ครู 089-9468228 50 คน 1 กม. ศาลาการเปรียญ
วัดบ้านยางเตี้ย นายเก่งกานต์ แก่นดี ครู 089-9468228 50 คน 5 กม. ศาลาการเปรียญ
วัดปราสาท นายเก่งกานต์ แก่นดี ครู 089-9468228 50 คน 200 ม. ศาลาการเปรียญ
วัดบ้านระแงง นายเก่งกานต์ แก่นดี ครู 089-9468228 50 คน 1 กม. ศาลาการเปรียญ

*** หากประสงค์จะขอเข้าพักในสถานที่ราชการดังกล่าว กรุณาติดต่อก่อนเข้าพักไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์

*** กรุณาเตรียมสัมภาระและอุปกรณ์เครื่องนอนที่จำเป็นมาเอง