เพิ่มเติม การแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ระดีบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)  สนามแข่งขันคือ ลานกีฬา  แจ่งไปยังโรงเรียนที่ทำการแข่งขันให้นำเอาเสื่อมาจากโรงเรียนเพื่อทำการแข่งขัน