สนามแข่งขันโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ รายการหุ่นยนต์ ขอประกาศรางวัล The Best OBEC Robot Awards คลิกที่นี่