ผงหอประชมรวมนำใจชน2

 

ขนาดและการจัดวางโต๊ะ

Untitled 1

สิ่งที่สนามเตรียมไว้ให้

1. โต๊ะพับ 2 ตัว

2. ปลั๊กไฟแบบ 2 ขา 1 ชุด 3 เต้าเสียบ ต่อ 2 ทีม

3. เก้าอี้นั่ง 3 ตัว

 

สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมา

1. ปลั๊กพวงสายสั้น ที่สามารถใช้ 2 ขาได้

2. ผ้าปูโต๊ะ

3. อื่นๆที่ใช้ทำความสะอาดบริเวณแข่งขันบริเวณทีมตนเอง

 

หมายเหตุ : บริเวณที่มีแถบสีส้มกั้นไว้ จะสามารถเข้าได้เฉพาะกรรมการตัดสิน และ ผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น  ห้ามผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าเด็ดขาด ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการตัดสิน