รายละเอียดการแข่งขัน สนามโรงเรียนสุรวิทยาคาร

1.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

  •   - โปรแกรมตกแต่งภาพให้ใช้โปรแกรม Photoshop เท่านั้น(ติดตั้งด้วยตนเอง)
  •   - เทมเพลต(Template) ใช้ได้เฉพาะที่มีมาในตัวพื้นฐานของ CMS ที่ใช้แข่งขันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เตรียมเทมเพลตสำเร็จที่โหลดเพิ่มเติมหรือใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเทมเพลตมาใช้งาน
  •   - สามารถแสดงผลบน Browser Google Chrome ได้อย่างสมบูรณ์

2. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

  - ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง Font , Template , brush Photoshop หรือ Plugin ต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการแข่งขัน แต่ให้ใช้เครื่องมือที่อยู่ในโปรแกรมหลักที่เตรียมมาเท่านั้น

3. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ต้น ม.ปลาย

   - ไม่อนุญาตให้เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต แต่สามารถสาธิตการใช้งานในรูปแบบอินทราเน็ตได้(จำลอง server เพื่อให้ client ใช้งาน ณ จุดนำเสนองาน)

   - การนำเสนอ 10 นาที  นักเรียนนำเสนอ 5-7 นาที  กรรมการซักถาม 3 นาที