กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับ ม.1-3และ ม.4-6

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2558

สนามโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

เวลา รายการ หมายเหตุ
08.00 - 09.00 ลงทะเบียนและตรวจสอบอุปกรณ์

-     พร้อมตรวจแผ่นโปสเตอร์ ขนาด A1(ไม่มีโปสเตอร์ ไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน)

-     แต่ละทีมนำโปสเตอร์ไปติดตั้งในบริเวณที่จัดเตรียมไว้

09.00-12.00 สร้างและทดสอบหุ่นยนต์  
12.30 - 16.00 เริ่มสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ทุกทีมจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ
13.00 - 16.00 เริ่มการแข่งขันรอบแรก (61 ทีม) แข่งขันกับตนเอง จับฉลากแบ่งสายๆละ 16 ทีม แข่ง 2 รอบ เอาคะแนนที่ดีที่สุดมาเรียงลำดับรวมกันทั้งหมด คัดเอา 16 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด ไปแข่งขันรอบ 16 ทีม
16.00 - 18.30 แข่งขันรอบ 16 ทีม - รอบชิงชนะเลิศ