สนามแข่งขัน โรงเรียนสุรวิทยาคาร

 

ห้องแข่งขัน CPU RAM OS
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 CORE-i3/3.3GHz 4 Gb WIN 7 PRO/64 bit
ห้องคอมพิวเตอร์ 2 CORE-i5/3.2GHz 4 Gb WIN 7 PRO/64 bit
ห้องคอมพิวเตอร์ 3 AMD 6 Core/3.9GHz 4 Gb WIN 7 PRO/64 bit
ห้องคอมพิวเตอร์ 4 CORE-i5/2.9GHz 8 Gb WIN 7 PRO/64 bit
ห้องคอมพิวเตอร์ 531 CORE-i5/3.0GHz 4 Gb WIN 7 PRO/64 bit

 

*หมายเหตุ

  1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันใส่แผ่น CD หรือ DVD มาติดตั้งด้วยตนเอง ทางโรงเรียนจะติดตั้งเครื่องเฉพาะส่วน windows , OFFICE 2013 TH , Browser(internet explorer 11,Google chrome รุ่น 46.0.2490.86) ให้เท่านั้น
  2. รายการแข่งขันที่ต้องใช้โปรแกรม FTP หรือ Editer ทางโรงเรียนจะติดตั้งโปรแกรม FileZilla และ Notepad(windows 7) ไว้ให้เท่านั้น
  3. รายการแข่งขันที่ต้องใช้หูฟัง ผู้เข้าแข่งขันควรเตรียมมาให้พร้อมเพื่อความสะดวกในการแข่งขัน  ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ปรับเสียงอื่นๆมาต่อพ่วงเพื่อใช้บันทึกเสียง

 

ติดต่อสอบถาม : นายกฤษฎากร แก่นดี  085-0179797  , นายวีระยุทธ พิมวงษา  084-4734141

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

สนามแข่งขัน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All-in-One (เช่า บริษิท บางกอก ซอฟต์แวร์ จำกัด)

 

ห้องแข่งขัน CPU RAM OS VGA CARD
ห้องคอมพิวเตอร์ 113 Intel CORE-i3/3.3GHz 4 Gb Windows 8 PRO/64 bit Intel(R) HD Graphics 2000 RAM 128 MB
ห้องคอมพิวเตอร์ 115 Intel CORE-i3/3.3GHz 4 Gb Windows 8 PRO/64 bit Intel(R) HD Graphics 2000 RAM 128 MB
ห้องคอมพิวเตอร์ 116 Intel CORE-i3/3.3GHz 4 Gb Windows 8 PRO/64 bit Intel(R) HD Graphics 2000 RAM 128 MB

 

*หมายเหตุ

  1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันใส่แผ่น CD หรือ DVD มาติดตั้งด้วยตนเอง ทางโรงเรียนจะติดตั้งเครื่องเฉพาะส่วน windows , OFFICE 2013 TH ให้เท่านั้น
  2. รายการแข่งขันที่ต้องใช้หูฟัง ผู้เข้าแข่งขันควรเตรียมมาให้พร้อมเพื่อความสะดวกในการแข่งขัน  ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ปรับเสียงอื่นๆมาต่อพ่วงเพื่อใช้บันทึกเสียง

 

ติดต่อสอบถาม : นายธีระวัฒน์  สุระศร 08-6582-9946

แก้ไข : 28 พ.ย. 2558 เวลา 10.30 น.