*แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ จังหวัดสุรินทร์ www.esan65.net