ข่าวประชาสัมพันธ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558