>> แจ้งกำหนดการส่งผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย (ภายในวันที่ 25 พ.ย.58) (Hit:550)
>> ข้อมูลที่พักอำเภอปราสาท สนามแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (Hit:617)
>> แผนผังสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (Hit:501)
>> ประชาสัมพันธ์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (Hit:650)