>> แผนผังสนามแข่งขันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กิจกรรมการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี (Hit:2540)
>> เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินศิลปะ-ทัศนศิลป์ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 ธันวาคม 2558 (Hit:490)
>> หัวข้อการแข่งขันศิลปหัตถกรรม สาระทัศนศิลป์ (Hit:1317)
>> แผนผังสนามแข่งขันโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ กิจกรรมการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์ (Hit:846)
>> ข้อมูลที่พัก การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ (โรงเรียนรัตนบุรี) (Hit:1570)